نکاتی برای انتخاب بهترین سیستم تلفنی برای مراکز تماس

پریسا بهرامی 0 237 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان ها به طور روز افزون درحال روی آوردن به استفاده از سیستم تلفنی VOIP (انتقال صدا روی شبکه) برای ارتباطات داخلی و خارجی خود هستند.

نکاتی برای انتخاب بهترین مرکز تماس برای شرکتها

امیر کاردان 0 197 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان ها بطور روز افزون درحال روی آوردن به استفاده از سیستم تلفنی)VOIP انتقال صدا روی شبکه) برای ارتباطات داخلی و خارجی خود هستند.

همچنین برای مدتی است که ترک استفاده از تلفن ثابت سرعت بیشتری به خود گرفته است.

تنها تعداد بسیار اندکی هستند که VOIP را به عنوان فناوری ارتباطی آینده انکار می کنند.

سیستم تلفنی ویپ و جذب مشتریان بیشتر

امیر کاردان 0 382 رتبه مطلب: بدون رتبه

جذب مشتری بیشتر,تماس تلفنی،اولین تعاملی است که مشتریان با شرکت شما برقرار می نمایند.نیاز هست این اطمینان حاصل شود تا ارتباطات به صورت حرفه ای و موثر باشند تا ...

دی ان ان