نکاتی برای انتخاب بهترین مرکز تماس برای شرکتها

امیر کاردان 0 2330 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان ها بطور روز افزون درحال روی آوردن به استفاده از سیستم تلفنی)VOIP انتقال صدا روی شبکه) برای ارتباطات داخلی و خارجی خود هستند.

همچنین برای مدتی است که ترک استفاده از تلفن ثابت سرعت بیشتری به خود گرفته است.

تنها تعداد بسیار اندکی هستند که VOIP را به عنوان فناوری ارتباطی آینده انکار می کنند.

آیا سیستم تلفنی بر روی کسب و کار تان تاثیری دارد؟

امیر کاردان 0 444 رتبه مطلب: بدون رتبه

کلمه مرکز تماس ، ما را به یاد اتاقک هایی می اندازد که در آن ها کارمندانی با هدفون هایی در گوششان مشغول کار هستند.

چنین تصوری به ما نشان می دهد که  دو مؤلفه مهم مرکز تماس، مردم و فناوری هستند.

چراکه هیچ مرکز تماسی نمی تواند بدون هیچ کدام از این موارد کار کند.

دی ان ان