پیام تشکر از تماس گیرنده

امیر کاردان 0 1136 رتبه مطلب: 1/3
ماژول پیام تشکر از تماس گیرنده یا ارسال sms در شروع ، وسط و پایان تماس ،قابلیتی از سیستم تلفنی وُیپی می باشد که میتوان رویداد ارسال پیامک را در شرایط خاص برای آن تعریف کرد.

دورکاری از طریق موبایل

امکان دسترسی به سیستم خارج از مجموعه

امیر کاردان 0 725 رتبه مطلب: بدون رتبه
امکانی برای کاربران ویپ بدین صورت اگر تحت هر شرایطی کارمندان داخل مجموعه حضور نداشته باشند، در چنین شرایطی با خط داخلی آن ها در مجموعه تماس گرفته شود، و آن ها هم بتوانند از طریق خط های شرکت با مشتریان بدون هیچگونه اثر سو ارتباط بگیرند.
12345678910انتها
دی ان ان